บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
    จำหน่ายโปรแกรม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รองรับธุรกิจ ค้าปลีก ขายหน้าร้าน(POS) คุมสต๊อกสินค้า และธุรกิจค้าส่ง Holdsale
 ครอบคลุมทั่งระบบซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบคลังสินค้า ค่าใช้จ่าย การเงิน และบัญชี (ACChieve Professional)
***ยินดีให้คำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ก่อนตัดสินใจซื้อ โปรแกรม***
  Promotion

 

 

  รายละเอียดโปรแกรม

 

โปรแกรมขายหน้าร้าน POS เมนูภาษาไทยทั้งระบบ

- สามารถใช้งานง่าย ด้วยการขายผ่านหน้าจอระบบสัมผัส(Touch Screen) หรือ คลิ๊กที่รูปภาพรายการสินค้า

- สามารถต่อเครื่องยิงบาร์โค้ด และลิ้นชักเก็บเงิน ใช้ได้ทันที

- มีระบบบันทึก ค่าใช้จ่ายในการบริหารร้านได้เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ

- ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ ได้ทันที ตลอดเวลา

- มีระบบการสำรองฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการเสียหาย


  Video สาธิตการใช้งานโปรแกรม

   Download